Právní dokumenty

Zásady Ochrany Osobních Údajů Společnosti Gaijin

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají zpracování osobních údajů našich uživatelů společností Gaijin Entertainment („Gaijin“, také „my“, „nás“, „nám“, „námi“): jakým způsobem shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje a jaká práva vztahující se na takové zpracování osobních údajů máte. Zahrnují zpracování údajů během instalace a hraní videoher vlastněných a šířených společností Gaijin („hry“), a to jak při používání našich počítačových nebo mobilních her nebo při použití jiných herních platforem, prohlížení si našich webových stránek nebo použití našich produktů a služeb jiným způsobem, tak při účasti na událostech, které organizujeme („služby“).

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou součástí obchodních podmínek, které obsahují dokumenty upravující poskytování služeb společností Gaijin, včetně podmínek používání služby.

 1. KDO JSME

Vaše údaje jsou zpracovávány společností Gaijin, což zahrnuje následující právní subjekty (v závislosti na tom, které služby používáte, nebo jakým jiným způsobem komunikujete se společností Gaijin):

 • Gaijin Network Ltd. se sídlem na adrese Ifigeneias street 63, Office 302, 2003 Strovolos, Nikósie, Kypr; 
 • Gaijin Distribution Kft. se sídlem na adrese Hungária körút 162-166, 1146 Budapešť, Maďarsko.

Za účelem zpracování některých osobních údajů se za správce údajů považují také naši partneři. Například když přistupujete k našim službám prostřednictvím herních konzolí nebo platforem nebo když jsou tyto služby poskytovány společně s dalšími subjekty.

Hlavním místem, kde nás můžete kontaktovat, je portál podpory společnosti Gaijin. Kontaktovat nás můžete také na adrese privacy@gaijin.net nebo na následující adrese: Ifigeneias street 63, Office 302, 2003 Strovolos, Nikósie, Kypr (Gaijin Network Ltd). Další kontaktní údaje najdete v části 14 těchto zásad ochrany osobních údajů.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 1. Údaje, které nám poskytnete sami

Při používání našich služeb nám poskytujete určité údaje, obvykle během registrace a správy svého účtu Gaijin, používání webových stránek Gaijin, hraní her Gaijin nebo používání jiné služby, nákupu zboží a služeb poskytovaných společností Gaijin, účasti v diskusích na fórech a sociálních médiích Gaijin, účasti v našich průzkumech, nebo když žádáte či přijímáte podporu nebo zákaznický servis nebo s námi komunikujete prostřednictvím reklamace. 

Takové údaje mohou zahrnovat následující kategorie:

Kontaktní údaje. Většinu našich služeb, například her a akcí, lze využívat jen s registrovaným účtem (účet Gaijin nebo účty na partnerských platformách). Registrační údaje obsahují především vaši e-mailovou adresu a přezdívku. Pro zlepšení bezpečnosti můžete přidat také své mobilní telefonní číslo a druhou e-mailovou adresu. Tím získáte možnost obnovit svůj účet v případě, že ztratíte přístup ke své primární registrované e-mailové adrese. Pokud jste dítě nebo je vaše svéprávnost jinak omezena, můžeme vás také požádat o poskytnutí kontaktních údajů na vaše rodiče, opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce.

Údaje poskytnuté podpoře společnosti Gaijin. Shromažďujeme údaje, které společnosti Gaijin poskytnete spolu se svými požadavky na podporu, zatímco s ní o těchto požadavcích komunikujete. Kdykoli odešlete požadavek na podporu společnosti Gaijin, ať už pomocí e-mailu nebo portálu podpory společnosti Gaijin prostřednictvím vašeho účtu Gaijin, nebo e-mailu, který s ním není propojen, a bez přihlášení se ke svému účtu Gaijin, shromažďujeme údaje poskytnuté s takovou žádostí, jako jsou například (1) vaše e-mailová adresa, jméno, přezdívka; (2) vaše zpráva; (3) údaje o vaší hře; (4) údaje o vašich nákupech a platbách; (5) další údaje, které odešlete spolu s požadavkem na podporu.

Bezpečnostní údaje. Pokud se vyskytnou nějaké bezpečnostní problémy, můžeme vás požádat o zodpovězení bezpečnostních otázek, díky nimž ověříme vaši totožnost. Jako odpověď můžeme očekávat informace obsahující vaše jedinečné uživatelské údaje, které by měly být přiměřeně známé pouze vlastníkovi účtu Gaijin, jako je váš e-mail, přezdívka, přihlašovací údaje, údaje o poloze a údaje o hře.

 1. Údaje, které shromažďujeme automaticky

Během používání služeb Gaijin může váš prohlížeč a zařízení přenášet některé údaje, mezi které patří:

Identifikační údaje. Údaje o vašem používání našich služeb můžeme shromažďovat, abychom zajistili bezpečnost našich uživatelů, zlepšili uživatelskou zkušenost s našimi službami, vyvíjeli nové služby a vylepšovali naše stávající služby. Identifikační údaje mohou například obsahovat (1) vaše uživatelské ID, (2) údaje o přibližné poloze (IP adresa a související údaje, například země a město) a mj. (3) jazykové předvolby.

Abychom navíc vylepšili zabezpečení vašeho účtu, poskytujeme nástroj Gaijin Pass, díky kterému máte další kontrolu nad svým účtem Gaijin. Tato aplikace generuje jedinečné kódy, které můžete použít pro přihlášení se do svého účtu Gaijin. Pokud používáte aplikaci Gaijin Pass, shromažďujeme rovněž údaje o vašem zařízení, abychom mohli tuto aplikaci propojit s vaším účtem za účelem použití ověřovacích kódů.

Údaje o zařízení. Abychom mohli naše služby přizpůsobit vašemu zařízení a jiným okolnostem použití, shromažďujeme informace o vašem zařízení, díky kterým můžeme zajistit kompatibilitu, funkčnost a zabezpečení našich služeb spolu s jejich přizpůsobením vaší poloze. Mezi ně patří údaje jako ID zařízení, adresa MAC, údaje o přibližné poloze, nastavení jazyka, nastavení časového pásma a lokalizace, údaje o zařízení, operační systém, nainstalované aplikace, operátor telefonní sítě, typ sítě a připojení, rychlost připojení k internetu, rozlišení obrazovky a její orientace, hardwarové vlastnosti zařízení (CPU, GPU, velikost RAM a ROM, baterie apod.) a další informace o softwaru a hardwaru vašeho zařízení. 

Údaje o nákupech. Údaje o nákupech uskutečněných pomocí našich služeb shromažďujeme, abychom mohli herní předměty zakoupené uživatelem na účtu Gaijin aktivovat. Shromažďujeme také typ (a případně množství) každého zakoupeného herního předmětu, který je spojen s vašimi identifikačními údaji, a jeho cenu, abychom tyto nákupy zohlednili ve vašem účtu Gaijin. Vzhledem k daňovým předpisům shromažďujeme také informace o plátci. Z tohoto důvodu zpracováváme o nákupech uživatelů pouze omezené povinné údaje, které zahrnují jméno a adresu kupujícího, výši platby a další daňové informace. 

Soubory cookie a podobné technologie. Soubory cookie a jiné podobné technologie sledování (jako jsou webové beacony a měřicí pixely, ID zařízení apod.) můžeme používat, abychom rozpoznali vás a/nebo vaše zařízení za účely uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie, najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

 1. Údaje, které shromažďujeme, když používáte naše hry

Když používáte naše služby, především hraním našich her, můžeme shromažďovat údaje generované během herního procesu a spojené s vaším profilem. Mezi tyto údaje patří následující:

Herní data. Můžeme shromažďovat data o vašich herních aktivitách, data o vašich herních interakcích s jinými hráči, dobu trvání vašich herních relací a data o volbách provedených v rámci hry. Kromě toho můžeme shromažďovat nahrávky vaší hry, které ale uchováváme jen omezenou dobu a poté je vymažeme.

Váš obsah. Shromažďujeme data, která nám poskytnete během používání našich služeb, například zprávy odesílané během hraní našich her a příspěvky a komentáře na našich fórech, sociálních médiích a skupinách. 

Informace o výkonu zařízení. Můžeme shromažďovat údaje o výkonu zařízení, které používáte pro přístup k našim službám, například zprávy o poruchách, technických chybách vzniklých během hraní našich her a informace o ztrátě internetového připojení.

Údaje o událostech. V případě, že se účastníte akce související s našimi hrami, kterou pořádá společnost Gaijin nebo naši partneři, můžeme shromažďovat informace o vašem výkonu v takových akcích a údaje, které během těchto akcí poskytnete.

 1. Údaje, které obdržíme od třetích stran

Některé údaje můžeme získat od našich partnerů, přidružených společností a prodejců, kteří nám pomáhají s poskytováním služeb našim uživatelům. Mezi tyto údaje patří následující:

Data z herních platforem. Některé z našich her v rámci služeb jsou přístupné prostřednictvím nezávislých platforem, jako jsou například PlayStation, Xbox, Nintendo Switch a mobilní platformy. Abychom vám mohli naše služby poskytovat prostřednictvím takových platforem a respektovat vaše nastavení na nich, shromažďujeme takové údaje, jako jsou ID uživatele přidělené platformou, e-mailová adresa, přibližná poloha, jazyk a další identifikační údaje shromážděné platformou, informace o vašich nákupech v obchodě platformy a vaše konkrétní preference týkající se služeb. 

Reklamní a analytické údaje. Jednou za čas využíváme služeb našich obchodních partnerů a prodejců pro reklamní a marketingové analýzy. Takové třetí strany nám poskytují (1) rozšířené údaje jako výsledek analýzy dat, které slouží k vylepšení našich služeb a uživatelského zážitku při použití našich služeb, (2) údaje o boji proti podvodům za účelem sledování podvodů v reklamě.

Platební údaje. Naši poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje o vaší kreditní kartě, elektronické peněžence nebo jakékoli jiné platební údaje související s vašimi údaji o nákupu a přezdívkou. Druh shromažďovaných platebních údajů závisí na platební metodě, kterou používáte k nákupu našich placených služeb. Shromažďujeme pouze údaje o ověření platby a k samotným platebním údajům nemáme přístup.

Informace z veřejných zdrojů, jako jsou sociální média, veřejné registry apod., neshromažďujeme.

 1. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující účely:

Poskytování našich služeb. Abyste mohli používat jakoukoli naši službu, musíte souhlasit s našimi smluvními obchodními podmínkami, které jsou tvořeny souborem právních dokumentů. Plnění této smlouvy z naší strany vyžaduje, abychom zpracovávali vaše osobní údaje za účelem:

 • registrace účtu Gaijin,
 • poskytnutí přístupu k našim hrám a jiným službám,
 • zpracování plateb, které provedete v souvislosti s našimi službami,
 • umožnění placených služeb na požádání,
 • správy našich služeb,
 • poskytnutí technické, informační a administrativní podpory pro pohodlné použití našich služeb.

Za tímto účelem mohou zpracovávané osobní údaje zahrnovat všechny kategorie údajů, které nám poskytnete, které shromáždíme při používání našich služeb nebo které získáme od našich partnerů.

Právní základ pro zpracování údajů: plnění smlouvy (obchodní podmínky).

Vývoj a vylepšování našich služeb a uživatelské zkušenosti. Vylepšování našich služeb a zlepšování vaší uživatelské zkušenosti s nimi, jakož i vyvíjení nových služeb, je pro nás zásadní. Kromě plnění našich povinností vyplývajících z jakýchkoli obchodních podmínek poskytovat vám kvalitní služby, máme oprávněný zájem na zpracování dat, která mohou být nezbytná k následujícím účelům:

 • zlepšení a vývoj služeb,
 • zlepšení vaší uživatelské zkušenosйti s našimi službami,
 • usnadnění a zlepšení zabezpečení vašeho účtu Gaijin a údajů, které zpracováváme,
 • interakce na fórech a sociálních sítích,
 • informování o aktualizacích a vylepšeních týkajících se našich služeb, odesílání příslušných bezpečnostních oznámení a technických upozornění,
 • informování o akcích, soutěžích a speciálních nabídkách, které poskytujeme v rámci našich služeb,
 • reakce na reklamace, stížnosti a ostatní žádosti a jejich zpracování.

Osobní údaje zpracovávané pro tyto účely obyčejně zahrnují údaje o zařízení a nákupech, herní data a informace o výkonu zařízení, údaje o akcích, údaje z herních platforem, reklamní a analytická data, jakož i další údaje nezbytné pro uvedené účely.

Právní základ pro zpracování údajů: plnění smlouvy (obchodní podmínky), náš oprávněný zájem (zlepšování našich služeb a jejich přizpůsobení zájmům uživatele).

Přizpůsobení vašich preferencí. Abychom vás informovali o novinkách týkajících se našich služeb, můžeme vás v rámci služeb informovat o aktualizacích a našich nových službách či funkcích. Občas vás můžeme také upozornit na změny v našich obchodních podmínkách.

Za tímto účelem obyčejně zpracováváme vaše kontaktní a identifikační údaje.

Právní základ pro zpracování údajů: souhlas (za předpokladu, že si vyberete, o kterých novinkách chcete být informováni), plnění smlouvy (obchodní podmínky).

Dodržování právních předpisů. Abychom dodrželi požadavky stanovené zákony, které se vztahují na společnost Gaijin a její činnost, a abychom splnili požadavky oprávněných státních nebo obecních orgánů podle platných zákonů, musíme někdy zpracovávat vaše osobní údaje na základě právní povinnosti v rámci příslušného právního rámce. V každém případě přesně vyhodnotíme, zda konkrétní právní povinnost vyžaduje zpracování dat.

Údaje, které může být nezbytné za tímto účelem zpracovávat, zahrnují všechny kategorie údajů, které zpracováváme. Nejběžnějšími příklady jsou údaje o nákupu a kontaktní údaje.

Právní základ pro zpracování údajů: dodržování zákonných povinností.

Správa pohledávek. Pokud se staneme účastníky sporu, ať už jako žalobce, žalovaný nebo třetí strana, může být nutné zpracovávat osobní údaje potřebné k řádnému doložení a prokázání stanoviska v konkrétním případě. To platí jak pro jednání, tak pro řešení sporů s oprávněnými orgány.

Údaje, které může být nezbytné za tímto účelem zpracovávat, zahrnují všechny kategorie údajů, které zpracováváme, v závislosti na dané sporu.

Právní základ pro zpracování údajů: náš oprávněný zájem (vyřizování reklamací a podpoření našeho stanoviska vůči nim).

Plnění našich smluvních závazků. Uživatelům můžeme při činnostech souvisejících s našimi službami nabídnout partnerství, například když se podílí na tvorbě obsahu souvisejícího s našimi službami. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich závazků souvisejících s těmito partnerskými aktivitami. Mezi tyto údaje mohou patřit identifikační údaje, váš obsah a platební údaje.

Právní základ pro zpracování údajů: plnění smlouvy (např. dohody o příspěvku Gaijin, obecných pravidel Gaijin pro propagační akce), dodržování zákonných povinností (pro další vykazování).

Další účely. Můžeme vás požádat o souhlas se shromažďováním a zpracováváním vašich osobních údajů pro jiné účely.

Pokud se na vás s takovou žádostí o zpracování obrátíme, požádáme vás o souhlas pro konkrétní kategorie osobních údajů.

Právní základ pro zpracování údajů: váš souhlas.

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM SDÍLÍME DATA

Vaše osobní údaje žádným způsobem neprodáváme, nepronajímáme, nezveřejňujeme, nešíříme, nezpřístupňujeme, nepřevádíme ani jinak nesdělujeme třetím stranám za peněžní ani jinou protihodnotu.

V ojedinělých případech však údaje sdílíme s našimi partnery, poskytovateli služeb a přidruženými společnostmi, včetně těch, které sídlí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

 1. S kým vaše údaje sdílíme?

Herní platformy. Vaše údaje sdílíme s našimi obchodními partnery zabývajícími se distribucí her, abychom umožnili přístup k našim službám z těchto platforem a také zákaznickou podporu a všechny funkce související s našimi službami pro uživatele, kteří hrají naše hry prostřednictvím herních platforem. Někteří z těchto partnerů sídlí mimo EHP. Jedná se například o společnost Microsoft provozující Xbox, Nintendo s konzolí Nintendo Switch a společnost Sony provozující PlayStation. 

Poskytovatelé platebních služeb. Ke zpracování plateb za naše služby využíváme autorizované poskytovatele platebních služeb. V závislosti na místě, kde se nacházíte, mohou být vaše údaje sdíleny s těmi poskytovateli platebních služeb, kteří mají licenci a působí v příslušném regionu a zemi.

Systémy proti podvodům. Během používání služeb můžeme monitorovat vaše aktivity a analyzovat zařízení a software, který používáte, abychom se ujistili, že dodržujete podmínky používání služby a smlouvu EULA společnosti Gaijin, včetně prevence podvádění v našich hrách a sledování toxicity.

Reklamní partneři. Občas využíváme reklamní partnery, kteří nám pomáhají svými nástroji pro sledování a analýzu. Můžeme například sdílet anonymizované údaje týkající se vašeho zařízení, polohy a nákupů a používání služeb. V některých případech mohou jejich partneři třetí strany obohatit tyto údaje o data, která již mají k dispozici, včetně údajů o vás.

Provozní partneři. Pro ukládání dat potřebných k poskytování našich služeb online využíváme poskytovatele serverových hostingů.

Poskytovatelé služeb. Údaje můžeme sdílet s našimi poskytovateli služeb třetích stran, například s vývojáři softwaru nebo poskytovateli administrativních služeb.

Přidružené společnosti. Osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi v rámci skupiny Gaijin a přidruženými subjekty. 

Auditoři. Pokud nám platné právní předpisy ukládají povinnost provádění auditu nebo finančních výkazů, sdílíme údaje s třetími stranami, abychom těmto povinnostem dostáli. Každý případ pečlivě vyhodnocujeme a sdílíme jen nejnutnější údaje.

Vládní orgány. Údaje sdílíme s vládními orgány, a to přímo nebo prostřednictvím našich partnerů, pokud je to vyžadováno platnými zákony, právně vyžadováno oprávněnými orgány nebo je to jinak nezbytné k ochraně práv a zájmů našich uživatelů nebo našich vlastních. Každý případ pečlivě vyhodnocujeme a sdílíme jen nejnutnější údaje.

Uživatelé Gaijin. Ostatní uživatelé našich služeb mohou vidět některé vaše údaje, pokud to umožňují funkce některých služeb. Ostatní hráči mohou například vidět vaši přezdívku, avatar (profilovou fotku) a údaje z propojených účtů (včetně služeb Steam, PSN a Apple Game Center). Mohou si také prohlédnout veškerý obsah, který zveřejníte v rámci našich služeb a na sociálních sítích (veřejné zprávy na fórech, připojené soubory apod.), nebo některé z vašich herních výsledků (údaje o herním hodnocení nebo žebříčky vítězů) a úspěchů.

Navíc můžeme požádat o vás souhlas se sdílením osobních údajů s jinými třetími stranami. V takovém případě specifikujeme tyto třetí strany, rozsah údajů, které mají být sdíleny, účel sdílení a další podrobnosti o zpracování příslušných dat.

 1. Přenos údajů do zahraničí

Vzhledem k tomu, že působíme po celém světě, se může stát, že vaše údaje předáme třetím stranám sídlícím v různých zemích, včetně těch, které se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Vynaložíme veškerou snahu, včetně toho, co nám ukládají příslušné zákony, abychom v každém případě zajistili odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Některé země, do kterých vaše údaje předáváme, nemusí mít stejné zákony o ochraně osobních údajů jako vaše jurisdikce. 

V takovém případě však přijmeme přiměřená opatření, abychom zajistili, že třetí strany, kterým předáváme jakékoli osobní údaje, poskytnou dostatečnou ochranu vašich osobních údajů. Společnost Gaijin zejména přijímá vhodná fyzická, technická a administrativní bezpečnostní opatření, aby zajistila dostatečnou ochranu vašich údajů.

 1. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Vaše údaje zpracováváme po dobu, po kterou to vyžadují účely zpracování, zákonné lhůty pro uchovávání a naše oprávněné zájmy nebo po kterou je jejich uchovávání technicky nezbytné.

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nutné s ohledem na účely zpracování (včetně doby, kdy je váš účet Gaijin aktivní v souladu s obchodními podmínkami) a naše oprávněné zájmy, regulační nebo technické požadavky týkající se uchovávání údajů. Pokud neexistují žádné právní či smluvní závazky, odstraníme nebo anonymizujeme vaše údaje po vypršení lhůty pro jejich uchovávání nebo zpracování.

Upozorňujeme, že v následujících případech máme právo i nadále uchovávat některé z vašich uživatelských údajů, a to i po splnění vaší žádosti na smazání těchto údajů:

 • máme zákonný důvod dále zpracovávat vaše údaje jinak než na základě vašeho souhlasu (například za účelem vyhovění platným zákonům z daňových nebo účetních důvodů, kvůli požadavkům zásad „poznej svého klienta“, pravidel proti praní špinavých peněz nebo jiným právním požadavkům a povinnostem),
 • pokud byla vaše uživatelská data anonymizována takovým způsobem, že je nelze použít k vaší identifikaci, a proto již nejsou vašimi osobními identifikovatelnými údaji.
 1. ÚDAJE O DĚTECH

Chápeme, jak důležitá je ochrana osobních údajů dětí, a prohlašujeme, že máme zvláštní povinnost jednat podle tohoto vědomí. Proto podnikáme další kroky k ověření věku uživatele a omezení přístupu k našim službám pro ty, kdo nedosáhli příslušného věkového limitu.

Osobní údaje uživatelů mladších 16 let záměrně neshromažďujeme, neukládáme ani jinak nezpracováváme, pokud k tomu nemáme řádně získaný souhlas jejich rodičů, opatrovníka nebo jiné osoby se zodpovědností rodiče.

Pokud jste rodič, opatrovník nebo jiná osoba se zodpovědností rodiče a chcete zrušit svůj dříve udělený souhlas, nebo pokud zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje bez vašeho souhlasu, nebo se domníváte, že jsme osobní údaje vašeho dítěte neúmyslně shromáždili a zpracovali je v rozporu s platnými zákony, máte právo požadovat odstranění takových údajů prostřednictvím podpory společnosti Gaijin. Abychom mohli takovou žádost vyřídit, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli přesvědčivé důkazy o tom, že:

 • dítě ještě nedosáhlo 16 let nebo minimálního věku potřebného k vyjádření souhlasu v souladu s příslušnými platnými právními předpisy,
 • a že jste nositelem rodičovské zodpovědnosti k tomuto dítěti.

Pokud se ukáže, že jsme neúmyslně shromáždili osobní údaje dítěte mladšího 16 let (nebo dítěte, které nedosáhlo věku potřebného k udělení souhlasu v souladu s příslušnými platnými zákony) bez souhlasu nositele rodičovské zodpovědnosti tohoto dítěte, přijmeme veškerá přiměřená opatření k co nejrychlejšímu odstranění těchto údajů, pokud ovšem nejsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat.

Rodičům, opatrovníkům nebo jiným nositelům rodičovské zodpovědnosti důrazně doporučujeme, aby své děti nabádali, aby při používání našich služeb, herních chatů, webových stránek (fóra, komentáře apod.) a obecně při používání internetu nikdy nezveřejňovaly svá skutečná jména, adresy, telefonní čísla, finanční informace nebo jiné citlivé údaje.

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM ZABEZPEČUJEME ÚDAJE

Neustále pracujeme na vytváření, zlepšování a dalším zavádění administrativních i technických opatření sloužících k zabezpečení vašich údajů. Tato opatření slouží k zabezpečení vašich údajů před neoprávněnými činnostmi, které by mohly být prováděny třetími stranami nebo by k nim mohlo dojít náhodně. Mezi takové činnosti patří například neoprávněný přístup, vyzrazení, pozměnění, zničení nebo jiné škodlivé použití vašich údajů, stejně jako náhodná ztráta nebo poškození takových údajů. Přijmeme veškeré přiměřené a nezbytné kroky a opatření, aby bylo s vašimi údaji zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme, že některé servery, na kterých uchováváme vaše údaje, jsou umístěny mimo Evropský hospodářský prostor.

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A ONLINE SLEDOVÁNÍ

Společnost Gaijin nepoužívá vaše data k profilování ani k jiným způsobům automatizovaného rozhodování, které by vás mohly ovlivnit, což zahrnuje také váš přístup ke službám nebo jiná práva uvedená v obchodních podmínkách. 

Zároveň upozorňujeme, že jak je popsáno v části 4 (Jakým způsobem sdílíme data), někteří naši partneři mohou při zpracování námi sdílených údajů použít automatizované rozhodování (například pro účely prevence podvodu a nekalé hry).

Na našich webových stránkách používáme různé techniky, které nám a námi najatým pověřeným třetím stranám umožňují rozpoznat vás během používání našich webových stránek a případně vás sledovat při vašich návštěvách. Tyto údaje jsou používány zejména k vylepšení a přizpůsobení vaší zkušenosti s našimi webovými stránkami. Funguje to tak, že naše systémy nebo systémy našich partnerů rozpoznají (odesláním tzv. „souborů cookie“ do vašeho prohlížeče pro další identifikaci), když vstoupíte na jakoukoli webovou stránku společnosti Gaijin, a přizpůsobí nastavení a obsah webové stránky vašim preferencím a předchozím zkušenostem.

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

 1. Jaká máte práva týkající se vašich osobních údajů 

V souvislosti s naším zpracováním osobních údajů máte v závislosti na příslušných zákonech o ochraně osobních údajů následující práva.

Právo na informace. Máte právo vědět, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje.

Právo na přístup. Máte právo požádat nás, abychom vám ukázali, jaké údaje o vás uchováváme, a abychom vám poskytli kopii takových údajů.

Právo na nápravu. Máte právo požádat o opravu svých osobních údajů, které považujete za nepřesné, neúplné, zastaralé, nesprávné, nezákonně přijaté nebo které již nejsou pro účely zpracování relevantní.

Právo na výmaz (právo být zapomenut). Společnost Gaijin můžete požádat o vymazání svých údajů, pokud nám ovšem příslušné zákony neukládají pokračovat ve zpracování některých z nich.

Právo na přenositelnost údajů. Máte právo požádat o svá data ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat společnost Gaijin, aby tyto údaje předala přímo třetí straně, pokud je to technicky možné a přiměřené.

Právo na omezení zpracování. Za určitých okolností máte právo na úplné nebo částečné omezení použití svých údajů, pokud nám ovšem příslušné zákony neukládají povinnost pokračovat ve zpracování některých vašich osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu. V případech, kdy jsou vaše údaje zpracovávány na základě vašeho svobodně uděleného souhlasu, máte právo svůj dříve udělený souhlas kdykoli odvolat.

Právo vznést námitku. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. 

Právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování. V případech, kdy dochází ke zpracování údajů na základě automatizovaného rozhodování nebo profilování, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. 

 1. Jak uplatnit svá práva

Pokud chcete uplatnit jakékoli z těchto práv v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů společností Gaijin, přihlaste se ke svému účtu Gaijin a odešlete svou žádost na podporu společnosti Gaijin. Žádáme vás, abyste se přihlásili ke svému účtu Gaijin, abychom se ujistili, že jde skutečně o vás, a abychom omezili případy, kdy by třetí strany mohly získat přístup k vašim osobním údajům nebo jakýmkoli způsobem ovlivnit zpracování vašich osobních údajů a uplatnění vašich práv jakožto subjektu údajů.

Může se stát, že k účtu Gaijin ztratíte přístup. I v tomto případě můžete uplatnit svá práva. Když na podporu společnosti Gaijin obdržíme vaši neidentifikovanou žádost, můžeme si za účelem vaší identifikace vyžádat vaše bezpečnostní údaje, abychom mohli obnovit přístup k vašemu účtu Gaijin. Obvykle jde o otázky související s vaším účtem a herními daty, které jsou přiměřeně známé pouze vám.

Výše uvedená práva subjektu údajů máte také v případě osobních údajů zpracovávaných našimi partnery jako nezávislými správci. Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na tyto partnery.

 1. Vymazání údajů

Pokud se rozhodnete, že chcete vymazat údaje, které o vás uchováváme, vymažeme je, pokud to bude možné s ohledem na ostatní uživatele a naše povinnosti uchovávat údaje podle platných zákonů.

Upozorňujeme, že vymazání údajů povede k úplnému a nevratnému smazání vašeho účtu Gaijin. To znamená, že po vymazání údajů nebudete moci obnovit svůj herní postup, získané herní předměty a měny.

Nejprve účet pozastavíme a zároveň si vyžádáme všechny osobní údaje, které o vás máme. To znamená, že k našim službám nebudete mít přístup. Obecně platí, že osobní údaje vymažeme během 30 dnů. Pokud však budeme potřebovat více času na zvážení technických záležitostí a složitosti žádosti, žádost o výmaz vyřídíme do 2 měsíců.

Pokud se po odeslání žádosti o vymazání údajů rozhodnete obnovit svůj účet, můžete nám poslat žádost na podporu společnosti Gaijin do 30 dnů od pozastavení účtu. Pokud je třeba proces vymazání dokončit, obnovíme váš účet Gaijin a informujeme vás o tom. V opačném případě po vypršení lhůty pozastavení účtu váš účet a osobní údaje trvale vymažeme.

 1. JAK ZRUŠIT SOUHLAS

Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle těchto zásad ochrany osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to zasláním žádosti o vymazání vašeho účtu Gaijin prostřednictvím nastavení účtu a podle pokynů poskytnutých společností Gaijin po odeslání takové žádosti o vymazání. 

Pokud chcete odvolat svůj souhlas s konkrétním účelem zpracování, kontaktujte nás na portálu podpory společnosti Gaijin. Vyhrazujeme si však právo přestat poskytovat vám služby, pokud vaše odvolání není v souladu s poskytováním služeb způsobem popsaným v obchodních podmínkách. Upozorňujeme, že takové odvolání nemá žádný vliv na platnost souhlasu daného před odvoláním, a vyhrazujeme si právo zpracovávat vaše údaje na jiném právním základě, pokud to dovolují platné zákony.

Dále upozorňujeme, že odinstalováním hry (nebo jakékoli aplikace související s našimi službami) z vašeho zařízení nedojde automaticky k odvolání souhlasu nebo vymazání vašich osobních údajů z našich serverů.

 1. PRO OBYVATELE KALIFORNIE

Tato část se vztahuje pouze na ty uživatele, kteří sídlí v Kalifornii, USA.

Kalifornské zákony o ochraně spotřebitele dávají obyvatelům Kalifornie následující práva týkající se ochrany osobních údajů: požadovat zveřejnění osobních údajů, které o vás shromažďujeme, vymazat tyto údaje, odmítnout prodej osobních údajů (pokud k prodeji dojde). Tato práva respektujeme a jejich uplatnění zajišťujeme pro uživatele sídlící v Kalifornii.

Zveřejnění nebo prodej údajů

Během posledních 12 měsíců jsme neprodali žádné vaše osobní údaje, jak je definuje kalifornský zákon. Se vší úctou k našim uživatelům nemáme v plánu prodávat vaše osobní údaje ani v budoucnu. 

To znamená, že vaše osobní údaje nezveřejňujeme třetím stranám na komerčním základě k dalšímu využití pro jejich účely. Údaje zveřejňujeme pouze za účelem poskytování služeb vysoké kvality, zlepšení vaší zkušenosti s našimi službami a jejich marketingovými a dalšími účely, které jsou popsané v části 4 těchto zásad ochrany osobních údajů.

Vaše práva

Podle kalifornských zákonů máte ve vztahu k vašim osobním údajům následující práva:

Právo na informace. Jako obyvatel Kalifornie máte právo vědět, které osobní údaje o vás společnost Gaijin shromáždila v období 12 měsíců před odesláním žádosti a jak jsou tyto údaje využívány a sdíleny.

Právo na přenositelnost údajů. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů ve snadno použitelném formátu, abyste je mohli přenést k jinému subjektu. 

Právo na vymazání. Máte právo požádat o vymazání osobních údajů, které o vás společnost Gaijin shromažďuje nebo které sdílí se třetími stranami. Vymazání vašich osobních údajů znamená také trvalé smazání vašeho účtu Gaijin. Po vymazání účtu Gaijin nelze obnovit žádné údaje, což zahrnuje také herní postup a nákupy uskutečněné v rámci našich služeb.

Právo na přihlášení nebo odhlášení. Jako obyvatel Kalifornie můžete odmítnout prodej osobních údajů, jak je definují kalifornské zákony. 

Právo na nediskriminaci. Kalifornské zákony omezují jakoukoli diskriminaci na základě uplatňování vašich práv týkajících se osobních údajů, například poskytování jiné kvality zboží nebo služeb, nabízení jiných cen nebo stanovování sankcí.

Informace o tom, jak uplatnit svá práva, najdete v části 9 výše.

 1. PRO OBYVATELE NEVADY

Tato část se vztahuje pouze na ty uživatele, kteří sídlí v Nevadě, USA.

Pokud jste obyvateli Nevady a zakoupili jste si jakoukoli službu společnosti Gaijin (včetně herních předmětů), umožňují vám nevadské zákony odmítnout prodej jakýchkoli důvěrných informací, jak jsou definovány nevadskými zákony (například jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo a další informace, které umožňují identifikaci osoby). 

Společnost Gaijin neprodává ani se nechystá prodávat třetím stranám žádné osobní údaje uživatelů. Právo odmítnout prodej důvěrných informací však zůstává zachováno pro případ, že by společnost Gaijin začala tyto údaje v budoucnu prodávat.

 1. AKTUALIZACE

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit.

Verze zveřejněná na adrese https://legal.gaijin.net/privacypolicy je aktuální verzí.

V případě zásadních změn podléhají aktualizované zásady oznámení o aktualizaci a obnovení vašeho souhlasu. V případě, že s revidovanou verzí tohoto dokumentu nebudete souhlasit, si vyhrazujeme právo pozastavit poskytování našich služeb vyžadujících zpracování vašich osobních údajů. Menší změny oznamovány nebudou a vy se zavazujete, že tyto změny budete sledovat sami. Veškeré aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů vstoupí v platnost následující den po dni, kdy byla zveřejněna jejich aktualizovaná verze.

 1. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Pokud máte jakékoli otázky týkající se zpracování osobních údajů společností Gaijin nebo nesouhlasíte se způsobem, jak osobní údaje zpracováváme a chráníme, můžete nás kontaktovat. 

Hlavním místem, kde nás můžete kontaktovat, je portál podpory společnosti Gaijin. Kontaktovat nás můžete také na e-mailové adrese privacy@gaijin.net nebo poštou na následující adrese: Ifigeneias street 63, Office 302, 2003 Strovolos, Nikósie, Kypr (Gaijin Network Ltd).

Pokud máte jakékoli další otázky nebo stížnosti, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@gaijin.net nebo společnosti Gaijin Network Ltd. pošlete dopis na adresu Ifigeneias street 63, Office 302, 2003 Strovolos, Nikósie, Kypr (k rukám: Pověřenec pro ochranu osobních údajů).

Máte také právo podat stížnost našemu hlavnímu dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů na Kypru nebo v zemi, kde se nacházíte. 

Poslední aktualizace: 14. září 2023