Dokumenty prawne

Zasady Ochrony Prywatności Firmy Gaijin

Niniejsze zasady ochrony prywatności dotyczą przetwarzania danych osobowych przez firmę Gaijin Entertainment („firma Gaijin” lub „my”, „nas”): tego, jak gromadzimy dane osobowe naszych użytkowników i korzystamy z nich, a także Twoich praw w odniesieniu do tego przetwarzania danych. Dokument obejmuje dane przetwarzane po instalacji gier wideo posiadanych i dystrybuowanych przez firmę Gaijin („gry”) oraz podczas grania w nie, zarówno w odniesieniu do naszych gier na komputery stacjonarne, jak i gier mobilnych, a także podczas korzystania z innych platform do grania, surfowania po naszych stronach internetowych oraz w inny sposób korzystania z naszych produktów i usług, a także podczas udziału w wydarzeniach, które organizujemy („usługi”).

Niniejsze zasady ochrony prywatności stanowią część regulaminu, który obejmuje dokumenty określające sposób dostarczania usług przez firmę Gaijin, w tym warunki świadczenia usług.

 1. KIM JESTEŚMY

Twoje dane przetwarzane są przez firmę Gaijin, co oznacza następujące osoby prawne (w zależności od usług firmy Gaijin, z których korzystasz, lub sposobu wchodzenia w interakcje z firmą Gaijin):

 • Gaijin Network Ltd. z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Ifigeneias street 63, Office 302, 2003 Strovolos, Nikozja, Cypr; 
 • Gaijin Distribution Kft. z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Hungária körút 162-166, 1146 Budapeszt, Węgry.

W odniesieniu do niektórych przypadków przetwarzania danych nasi partnerzy również uważani są za administratorów danych. Dotyczy to na przykład przypadków, gdy uzyskujesz dostęp do naszych usług przez konsole lub platformy do grania lub gdy usługi świadczone są wspólnie z innymi podmiotami.

Głównym punktem kontaktu z nami jest portal usługi wsparcia firmy Gaijin. Możesz też skontaktować się z nami pod adresem e-mail privacy@gaijin.net lub pod poniższym adresem: Ifigeneias street 63, Office 302, 2003 Strovolos, Nikozja, Cypr. (Gaijin Network Ltd.). Zajrzyj też do sekcji 14 niniejszych zasad ochrony prywatności, by uzyskać więcej danych kontaktowych.

2. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

 1. Dane, które Ty nam dostarczasz

Gdy korzystasz z naszych usług, dostarczasz nam pewne informacje, zwykle gdy się rejestrujesz i zarządzasz swoim kontem Gaijin, korzystasz ze stron internetowych firmy Gaijin, grasz w gry firmy Gaijin lub korzystasz z innych usług, kupujesz produkty i usługi dostarczane przez firmę Gaijin, bierzesz udział w dyskusjach na forach i w mediach społecznościowych firmy Gaijin, uczestniczysz w naszych ankietach, zwracasz się do nas o wsparcie lub pomoc jako klient bądź otrzymujesz je, lub też kontaktujesz się z nami w sprawie roszczenia. 

Takie dane mogą obejmować następujące kategorie:

Dane kontaktowe. Z większości naszych usług, takich jak gry i wydarzenia, można korzystać tylko z zarejestrowanym kontem (konto Gaijin lub konta na platformach będących naszymi partnerami). Dane rejestracyjne obejmują przede wszystkim adres e-mail i pseudonim. Możesz też dodać swój numer telefonu komórkowego i drugi adres e-mail, by cieszyć się wyższym poziomem bezpieczeństwa i mieć możliwość przywrócenia konta, jeśli stracisz dostęp do głównego zarejestrowanego adresu e-mail. Jeśli jesteś dzieckiem lub z innego powodu masz ograniczoną zdolność do czynności prawnych, możemy poprosić Cię o podanie danych kontaktowych Twojego rodzica, opiekuna lub innego przedstawiciela prawnego.

Dane przekazywane usłudze wsparcia firmy Gaijin. Gromadzimy informacje, które przesyłasz nam w ramach żądań wysyłanych firmie Gaijin i podczas komunikacji z nami w sprawie takich zapytań. Zawsze gdy przesyłasz swoje żądania usłudze wsparcia firmy Gaijin w wiadomości e-mail lub na portalu usługi wsparcia firmy Gaijin poprzez swoje konto Gaijin lub adres e-mail niepowiązany z kontem Gaijin bez konieczności logowania się na to konto, gromadzimy dane podane razem z tym żądaniem, takie jak (1) e-mail, imię, pseudonim, (2) Twoją wiadomość, (3) Twoje dane o rozgrywce, (4) Twoje zakupy i dane o płatności, (5) inne informacje podane razem z żądaniem.

Dane zabezpieczające. Gdy pojawiają się problemy z zakresu bezpieczeństwa, możemy poprosić Cię o odpowiedź na pytania bezpieczeństwa, by zweryfikować Twoją tożsamość. W ramach odpowiedzi możemy poprosić cię o informacje zawierające unikalne dane użytkownika, które w uzasadniony sposób mógłby znać tylko właściciel konta Gaijin, takie jak Twój adres e-mail, pseudonim, datę logowania, dane lokalizacyjne i dane o rozgrywce.

 1. Dane gromadzone automatycznie

Twoja przeglądarka i urządzenie mogą przekazywać informacje, gdy korzystasz z usług firmy Gaijin, w tym:

Informacje identyfikacyjne. Możemy gromadzić dane na temat korzystania przez Ciebie z naszych usług, by zapewniać bezpieczeństwo naszym użytkownikom, poprawiać wrażenia z korzystania z naszych usług, opracowywać nowe usługi i ulepszać te istniejące. Na przykład dane identyfikacyjne mogą obejmować (1) Twój identyfikator użytkownika, (2) przybliżone dane lokalizacyjne (adres IP i związane z nim informacje, takie jak państwo i miasto) oraz, między innymi, (3) preferencje językowe.

Ponadto by zwiększyć bezpieczeństwo Twojego konta, zapewniamy Gaijin Pass jako narzędzie dodatkowej kontroli nad kontem Gaijin. Aplikacja ta generuje unikalne kody, z których można korzystać, logując się na swoje konto Gaijin. Jeśli korzystasz z Gaijin Pass, gromadzimy również informacje o urządzeniu, by powiązać aplikację z Twoim kontem w celu korzystania z kodów weryfikacyjnych.

Dane na temat urządzenia. By dostosować nasze usługi do urządzenia i wszelkich innych okoliczności korzystania przez Ciebie z tychże usług, gromadzimy dane na temat Twojego urządzenia w celu zapewnienia kompatybilności, funkcjonalności, bezpieczeństwa naszych usług, a także dostosowania do Twojej lokalizacji. Może to obejmować takie informacje jak identyfikator urządzenia, adres MAC, przybliżona lokalizacja, ustawienia językowe, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, informacje na temat urządzenia, system operacyjny, zainstalowane aplikacje, operatora sieci telefonicznej, typ sieci i połączenia sieciowego, prędkość połączenia internetowego, orientację i rozdzielczość ekranu, charakterystykę sprzętu urządzenia (CPU, GPU, rozmiar pamięci RAM i ROM, akumulator itp.) oraz inne informacje o oprogramowaniu i sprzęcie powiązane z Twoim urządzeniem. 

Dane na temat zakupów. Gromadzimy dane na temat zakupów dokonywanych w ramach naszych usług, by włączać przedmioty kupione w grze przez użytkownika na Twoim koncie Gaijin. Gromadzimy też dane na temat typu (i liczby, jeśli ma to zastosowanie) każdego kupionego w grze przedmiotu powiązanego z Twoimi danymi identyfikacyjnymi, a także kosztu tych zakupów, by odzwierciedlić te zakupy na koncie Gaijin. Z uwagi na przepisy podatkowe gromadzimy też dane o płatniku. W związku z tym przetwarzamy tylko ograniczony zakres obowiązkowych danych na temat zakupów użytkowników, co obejmuje imię i nazwisko oraz adres kupującego, kwotę płatności i inne informacje podatkowe. 

Pliki cookie i im podobne technologie. Możemy używać plików cookie i innych podobnych technologii śledzących (takich jak sygnalizatory sieciowe, piksele, identyfikatory urządzeń itp.) do identyfikowania Ciebie i/lub Twojego urządzenia w celach opisanych w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wykorzystujemy pliki cookie, zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie.

 1. Dane gromadzone podczas korzystania z naszych gier

Gdy korzystasz z naszych usług, przede wszystkim z naszych gier, możemy gromadzić dane generowane w procesie rozgrywki i powiązane z Twoim profilem. Te dane mogą obejmować:

Dane na temat gry. Możemy gromadzić dane obejmujące działania podejmowane w grze, dane na temat interakcji z innymi graczami w grze, czas trwania poszczególnych sesji i dane na temat wyborów dokonywanych w trakcie rozgrywki. Ponadto możemy gromadzić nagrania Twojej rozgrywki, ale przechowujemy je przez ograniczony czas, a następnie usuwamy.

Twoje treści. Gromadzimy dane, które udostępniasz, korzystając z naszych usług, takie jak Twoje wiadomości opublikowane podczas korzystania z naszych gier oraz Twoje posty i komentarze na naszych forach oraz na naszych stronach i grupach na portalach społecznościowych. 

Informacje na temat wydajności urządzenia. Możemy gromadzić dane na temat wydajności urządzenia, z którego korzystasz, by uzyskać dostęp do naszych usług; dane te obejmują raporty z awarii, błędy techniczne podczas korzystania z naszych gier oraz informacje na temat zerwania połączenia internetowego.

Dane związane z wydarzeniami. Jeżeli uczestniczysz w związanych z naszymi grami wydarzeniach organizowanych przez firmę Gaijin lub naszych partnerów, możemy gromadzić informacje na temat twoich wyników w ramach tych wydarzeń i dane, które podczas nich udostępniasz.

 1. Dane, które otrzymujemy od osób trzecich

Możemy otrzymywać pewne dane od naszych partnerów, filii oraz sprzedawców, którzy pomagają nam świadczyć usługi naszym użytkownikom. Te dane mogą obejmować:

Dane z platform do grania. Niektóre z naszych gier należących do usług dostępne są przez niezależne platformy, takie jak PlayStation, Xbox, Nintendo Switch i platformy mobilne. By świadczyć Ci nasze usługi za pośrednictwem tych platform i przestrzegać Twoich preferencji na nich, gromadzimy dane takie jak przypisane użytkownikowi przez platformę identyfikatory użytkownika, adres e-mail, przybliżona lokalizacja, język i inne informacje identyfikacyjne zgromadzone przez platformę, informacje o Twoich zakupach w sklepie platformy oraz Twoje konkretne preferencje mające odniesienie do usług. 

Reklamy i dane analityczne. Czasem angażujemy naszych partnerów biznesowych i sprzedawców do reklamy i analizy marketingowej. Takie osoby trzecie zapewniają nam (1) udoskonalone dane dzięki analizie danych, służące poprawie naszych usług i wrażeń użytkowników podczas korzystania z naszych usług; (2) dane przeciwdziałające oszukiwaniu służące śledzeniu oszustw w reklamach.

Dane dotyczące płatności. Nasi dostawcy płatności gromadzą Twoje dane karty kredytowej, portfela internetowego lub wszelkie inne dane dotyczące płatności w połączeniu z Twoimi danymi zakupu i pseudonimem. Dane te zależą od metody płatności wybranej do zakupu naszych płatnych usług. Gromadzimy tylko dane dotyczące weryfikacji płatności i nie mamy dostępu do samych danych dotyczących płatności.

Nie gromadzimy informacji z publicznych źródeł, takich jak media społecznościowe, rejestry publiczne itp.

 1. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane do następujących celów:

Świadczenie Ci naszych usług. Aby korzystać z naszych usług, wyrażasz zgodę na nasz regulamin umowny składający się z szeregu dokumentów prawnych. Wykonanie naszej strony tej umowy wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych w celu:

 • zarejestrowania Twojego konta Gaijin;
 • zapewnienia Ci dostępu do naszych gier i innych usług;
 • przetworzenia płatności dokonywanych w związku z naszymi usługami;
 • włączenia płatnych usług na Twoje żądanie;
 • zarządzania naszymi usługami;
 • zapewniania Ci wsparcia technicznego, informacyjnego i administracyjnego, by umożliwić Ci wygodne korzystanie z naszych usług.

Dane osobowe przetwarzane do tego celu mogą obejmować wszelkie kategorie danych, które nam dostarczasz, które gromadzimy podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług lub które otrzymaliśmy od naszych partnerów.

Podstawa prawna przetwarzania danych: realizacja umowy (regulamin).

Rozwijanie i ulepszanie naszych usług oraz wrażeń użytkownika. Ulepszanie naszych usług i poprawa Twoich wrażeń podczas korzystania z nich oraz projektowanie nowych usług ma dla nas kluczowe znaczenie. Dlatego poza wykonywaniem naszych obowiązków wynikających z regulaminu, by świadczyć Ci usługi wysokiej jakości, mamy słuszny interes w przetwarzaniu danych, które mogą okazać się konieczne, w szczególności w celu:

 • poprawy i rozwoju usług;
 • ulepszania wrażeń użytkownika podczas korzystania z naszych usług;
 • ułatwiania i zwiększania bezpieczeństwa Twojego konta Gaijin oraz danych, które przetwarzamy;
 • interakcji z Tobą na forach i portalach społecznościowych;
 • informowania Cię o aktualizacjach i poprawkach naszych usług oraz wysyłania Ci adekwatnych alarmów bezpieczeństwa i powiadomień technicznych;
 • powiadamiania Cię o wydarzeniach, konkursach oraz ofertach specjalnych, które oferujemy w odniesieniu do naszych usług;
 • odpowiadania na roszczenia, skargi i inne zapytania użytkowników oraz przetwarzania ich.

Dane osobowe przetwarzane do tych celów zwykle obejmują dane na temat urządzenia i zakupów; dane na temat gry i wydajności urządzenia, dane związane z wydarzeniami; dane z platform do grania, dane analityczne i dotyczące reklam oraz inne dane potrzebne do wymienionych celów.

Podstawa prawna przetwarzania danych: realizacja umowy (regulamin); nasz słuszny interes (poprawa naszych usług i dostosowanie ich do zainteresowań użytkowników).

Personalizacja preferencji. By dawać Ci znać o nowościach związanych z naszymi usługami, możemy informować Cię o aktualizacjach i naszych nowych usługach oraz funkcjach w ramach naszych usług. Możemy też powiadamiać Cię czasem o aktualizacjach naszego regulaminu.

Do tego celu przetwarzamy zwykle dane kontaktowe i informacje identyfikacyjne.

Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda (udzielona w momencie wyboru tego, o jakich nowościach chcesz otrzymywać informacje); realizacja umowy (w zakresie aktualizacji regulaminu).

Przestrzeganie prawa. Aby przestrzegać wymogów określonych w prawie mającym zastosowanie do firmy Gaijin i jej działalności, a także wykonywać żądania uprawnionych organów państwowych lub lokalnych na mocy mającego zastosowanie prawa, czasami przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z odpowiednich ram prawnych. W każdym przypadku odpowiednio oceniamy, czy dany obowiązek prawny wymaga przetwarzania danych.

Dane, które mogą okazać się konieczne do tego celu, obejmują wszystkie kategorie danych, które przetwarzamy. Najbardziej typowymi przykładami są dane na temat zakupów i dane kontaktowe.

Podstawa prawna przetwarzania danych: przestrzeganie obowiązków prawnych.

Zarządzanie roszczeniami. Jeśli włączymy się w spór w roli powoda, oskarżonego lub osoby trzeciej, może zaistnieć konieczność przetwarzania danych osobowych wymaganych do właściwego poparcia i udowodnienia stanowiska w danej sprawie. Ma to zastosowanie zarówno do negocjacji, jak i rozwiązywania sporów z uprawnionymi organami.

Dane, które mogą okazać się konieczne do tego celu, obejmują wszystkie kategorie danych, które przetwarzamy, w zależności od odnośnego roszczenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych: nasz słuszny interes (obsługa roszczenia i poparcie naszego stanowiska w danej sprawie).

Wykonywanie obowiązków umownych. Możemy oferować użytkownikom partnerstwo w działaniach związanych z naszymi usługami, na przykład gdy użytkownik przyczynia się do tworzenia treści związanych z naszymi usługami. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, by spełniać swoje obowiązki w ramach takiej działalności partnerskiej. Obowiązki te mogą obejmować informacje identyfikacyjne, Twoje treści i dane dotyczące płatności.

Podstawa prawna przetwarzania danych: realizacja umowy (takiej jak umowa dotycząca wniesienia wkładu firmy Gaijin, zasady ogólne firmy Gaijin dotyczące wydarzeń promocyjnych), przestrzeganie obowiązków prawnych (w odniesieniu do dalszej sprawozdawczości).

Inne cele. Możemy poprosić Cię o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych do innych celów.

Gdy zgłosimy się do Ciebie w odniesieniu do takiego przetwarzania, poprosimy Cię o zgodę na określone kategorie danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Twoja zgoda.

 1. JAK UDOSTĘPNIAMY DANE

Nie sprzedajemy, wynajmujemy, wyjawiamy, rozpowszechniamy, udostępniamy, przekazujemy ani inaczej nie komunikujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub inne.

W bardzo ograniczonej jednak liczbie przypadków udostępniamy dane naszym partnerom, dostawcom usług i filiom, również tym położonym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 1. Komu udostępniamy dane

Platformy do grania. Udostępniamy Twoje dane naszym partnerom biznesowym zaangażowanym w dystrybucję gier, by umożliwić dostęp do naszych usług w ramach tych platform oraz zapewnić wsparcie użytkownika oraz wszystkie funkcje związane z naszymi usługami tym użytkownikom, którzy grają w nasze gry przez te platformy. Niektórzy z tych partnerów mają siedziby poza EOG. Przykłady tych partnerów to Microsoft obsługujący Xbox, Nintendo obsługujące Nintendo Switch oraz Sony obsługujące PlayStation. 

Dostawcy usług płatniczych. Angażujemy autoryzowanych dostawców usług płatniczych do przetwarzania płatności za nasze usługi. W zależności od regionu Twoje dane mogą być udostępniane tym dostawcom usług płatniczych, którzy mają licencję i działają w odnośnym regionie i państwie.

Systemy przeciwdziałające oszukiwaniu. Możemy monitorować Twoje działania podczas korzystania z usług oraz analizować urządzenia i oprogramowanie, z którego korzystasz, by sprawdzić, czy przestrzegasz warunków świadczenia usług i umowy EULA firmy Gaijin, co obejmuje zapobieganie oszukiwaniu w naszych grach oraz monitorowanie toksycznych zachowań.

Partnerzy reklamowi. Od czasu do czasu angażujemy partnerów reklamowych, którzy wspierają nas narzędziami śledzącymi i analitycznymi. Możemy na przykład udostępniać anonimowe informacje na temat Twojego urządzenia, lokalizacji i zakupów oraz korzystania z usług. W niektórych przypadkach osoby trzecie będące partnerami tych partnerów mogą wzbogacać te dane informacjami, które już posiadają, w tym danymi na Twój temat.

Partnerzy operacyjni. Angażujemy dostawców hostingu serwerów do przechowywania danych koniecznych do świadczenia naszych usług online.

Dostawcy usług. Możemy udostępniać dane naszym dostawcom usług będącym osobami trzecimi, na przykład deweloperom oprogramowania lub dostawcom usług administracyjnych.

Podmioty powiązane. Możemy udostępniać dane osobowe przedsiębiorstwom należącym do grupy firmy Gaijin oraz podmiotom powiązanym. 

Audytorzy. Kiedy mające zastosowanie prawo nakłada na nas obowiązek audytu lub sprawozdawczości finansowej, udostępniamy dane osobom trzecim, by spełnić ten obowiązek. Szczegółowo oceniamy każdy przypadek i udostępniamy jak najwęższy zakres danych.

Organy rządowe. Udostępniamy dane organom rządowym, bezpośrednio lub za pośrednictwem partnerów, gdy wymaga tego mające zastosowanie prawo, gdy zażąda tego uprawniony organ lub gdy jest to w inny sposób konieczne do ochrony praw lub interesów naszych użytkowników lub nas. Uważnie oceniamy każdy przypadek i udostępniamy możliwie jak najwęższy zakres danych.

Użytkownicy Gaijin. Inni użytkownicy naszych usług widzą część Twoich danych, gdy funkcje usług na to pozwalają. Na przykład Twój pseudonim, awatar (zdjęcie profilowe) oraz dane z Twoich powiązanych kont (w tym kont Steam, PSN i Apple Game Center) są widoczne dla innych graczy. Mogą oni również zobaczyć dowolną zawartość, którą publikujesz, korzystając z naszych usług oraz stron na portalach społecznościowych (wiadomości publiczne na forach, załączone pliki itp.), lub niektóre z Twoich wyników (dane powiązane z klasyfikacjami i tablicami wyników w grze) oraz osiągnięć w grze.

Ponadto możemy poprosić Cię o zgodę konkretnie na udostępnienie Twoich danych osobowych innym osobom trzecim. W takim przypadku podamy, o jakie osoby trzecie chodzi, zakres danych, które mają zostać udostępnione, cele oraz inne szczegóły dotyczące odnośnego przetwarzania danych.

 1. Przekazywanie Twoich danych za granicę

Działamy na całym świecie, więc możemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim z różnych krajów, w tym tych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dokładamy wszelkich starań, w tym takich, których wymaga od nas mające zastosowanie prawo, aby w każdym przypadku zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W niektórych krajach, do których przekazujemy Twoje dane, mogą obowiązywać inne przepisy w zakresie ochrony danych niż w miejscu Twojego zamieszkania. 

W takich przypadkach podejmujemy jednak rozsądne kroki, aby mieć pewność, że osoby trzecie, które otrzymują od nas wszelkie Twoje dane osobowe, zapewniały im wystarczającą ochronę. W szczególności firma Gaijin podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i administracyjnego, by zapewnić odpowiednią ochronę danych.

 1. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE

Przetwarzamy Twoje dane tak długo, jak wymagają tego nasze cele przetwarzania, zgodne z prawem okresy zatrzymywania danych oraz nasz słuszny interes, lub też póki jest to konieczne ze względów technicznych.

Zachowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne ze względu na nasze cele przetwarzania (w tym póki aktywne jest Twoje konto Gaijin, zgodnie z regulaminem) oraz nasz słuszny interes, wymogi regulacyjne lub techniczne dotyczące przechowywania danych. Jeżeli nie występują żadne zobowiązania prawne ani umowne, usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane zaraz po upływie okresu przechowywania lub przetwarzania.

Informujemy, że mamy prawo do dalszego przechowywania części Twoich danych użytkownika, nawet po spełnieniu Twojej prośby o ich usunięcie, w następujących przypadkach:

 • mamy podstawę prawną do dalszego przetwarzania Twoich danych inną niż Twoja zgoda (na przykład możemy mieć taki obowiązek wynikający z przestrzegania mającego zastosowanie prawa, takiego jak przepisy podatkowe lub księgowe, zasada „znaj swojego klienta”, przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz inne wymogi i zobowiązania prawne);
 • Twoje dane użytkownika zostały zanonimizowane w sposób, który nie pozwala na określenie Twojej tożsamości, co sprawia, że nie stanowią już one Twoich identyfikujących danych osobowych.
 1. DANE DZIECI

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest ochrona danych dzieci, i rozumiemy, że jest to nasz szczególny obowiązek. Dlatego podejmujemy dodatkowe kroki, by weryfikować wiek użytkowników i ograniczać dostęp do naszych usług osobom, które nie osiągnęły wymaganego wieku.

Nie gromadzimy, nie przechowujemy ani żaden inny sposób nie przetwarzamy celowo danych osobowych użytkowników poniżej 16 roku życia, chyba że uzyskaliśmy na to zgodę rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby sprawującej opiekę rodzicielską.

Jeśli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub inną osobą sprawującą opiekę rodzicielską i chcesz wycofać udzieloną wcześniej zgodę lub ustalisz, że Twoje dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez Twojej zgody, lub uznasz, że nieumyślnie zgromadziliśmy i przetworzyliśmy takie dane, naruszając tym samym obowiązujące prawo, wyślij nam żądanie usunięcia takich danych, kontaktując się z usługą wsparcia firmy Gaijin. Aby wykonać takie żądanie, możemy poprosić Cię o przedstawienie niezbitych dowodów na to, że:

 • dziecko nie osiągnęło 16 roku życia lub minimalnego wieku zgody na mocy mającego zastosowanie prawa oraz
 • sprawujesz opiekę rodzicielską nad tym dzieckiem.

Jeśli okaże się, że nieumyślnie zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia (lub poniżej wieku zgody według mającego zastosowanie prawa) bez zgody osoby sprawującej nad nim opiekę rodzicielską, podejmiemy wszelkie rozsądne kroki na drodze do jak najszybszego usunięcia takich informacji, o ile nie ciąży na nas prawny obowiązek zachowania tych danych.

Zdecydowanie zachęcamy rodziców, opiekunów prawnych oraz inne osoby sprawujące opiekę rodzicielską, aby poinformowali dzieci, że korzystając z naszych usług, czatów w grze i stron internetowych (forów, komentarzy itp.) oraz w ogóle z Internetu, nie powinny udostępniać swojego prawdziwego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, informacji finansowych oraz innych danych wrażliwych na swój temat.

 1. JAK ZABEZPIECZAMY DANE

Ciągle pracujemy nad tworzeniem, doskonaleniem oraz dalszym wdrażaniem zarówno administracyjnych, jak i technicznych środków służących zabezpieczaniu danych. Środki te mają na celu zabezpieczenie Twoich danych przed niedozwolonymi działaniami, które mogą być podejmowane przez osoby trzecie lub zdarzać się przypadkowo, takimi jak nieuprawniony dostęp do danych, ich ujawnienie, zmiana, zniszczenie lub inne złośliwe wykorzystanie, jak również przypadkowa utrata lub uszkodzenie takich danych. Podejmujemy wszelkie rozsądne kroki i środki, które są niezbędne do właściwej ochrony Twoich danych i przetwarzania ich zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

Informujemy, że część naszych serwerów, na których przechowujemy informacje zawierające Twoje dane, znajduje się poza EOG.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PROCESY DECYZYJNE I ŚLEDZENIE ONLINE

Firma Gaijin nie wykorzystuje Twoich danych do profilowania ani innych środków korzystających ze zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, które mogłyby mieć na Ciebie wpływ, co obejmuje dostęp do usług lub inne prawa zgodnie z zapisami regulaminu. 

Równolegle część naszych partnerów może zgodnie z zapisami sekcji 4 (Jak udostępniamy dane) stosować środki korzystające ze zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, przetwarzając dane, które im udostępniamy (np. w celach zapobiegania oszustwom i grze nie fair).

Korzystamy z różnych technik na naszej stronie internetowej, które pozwalają nam i zaangażowanym przez nas osobom trzecim rozpoznawać Cię podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz śledzić Cię podczas wielu wizyt. Dane te wykorzystywane są przede wszystkim do ulepszania i personalizacji Twoich wrażeń podczas korzystania z naszych stron internetowych. Działa to w następujący sposób: nasze systemy lub te należące do naszych partnerów rozpoznają Cię (wysyłając tak zwane pliki cookie na Twoją przeglądarkę w celu lepszej identyfikacji), gdy wchodzisz na dowolną stronę internetową firmy Gaijin i dostosowują ustawienia strony internetowej i treści do Twoich preferencji i wrażeń przy poprzednich wizytach.

9. JAKIE MASZ PRAWA

 1. Jakie masz prawa dotyczące swoich danych osobowych 

W odniesieniu do przetwarzania przez nas danych masz następujące prawa, zależne od mających zastosowanie przepisów o ochronie danych.

Prawo do informacji. Masz prawo do informacji o tym, jak gromadzimy dane osobowe i korzystamy z nich.

Prawo dostępu do danych. Masz prawo zażądać od nas, byśmy pokazali, jakie dane na Twój temat posiadamy, oraz dostarczyli Ci kopię tych danych.

Prawa do sprostowania danych. Masz prawo zażądać od nas poprawienia Twoich danych osobowych, jeśli są niedokładne, nieprawidłowe, niekompletne, nieaktualne lub pozyskane w sposób niezgodny z prawem albo nie mają już związku z celem przetwarzania.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Masz prawo zażądać, aby firma Gaijin usunęła Twoje dane, chyba że ma obowiązek dalej przetwarzać niektóre Twoje dane osobowe na mocy mającego zastosowanie prawa.

Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo poprosić, byśmy dostarczyli Ci Twoje dane w uporządkowanym i powszechnie używanym formacie czytelnym dla maszyn, lub zażądać, aby firma Gaijin bezpośrednio przekazała wspomniane dane osobie trzeciej, o ile żądanie to jest rozsądne i możliwe do zrealizowania pod względem technicznym.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo całkowicie lub częściowo ograniczyć możliwość korzystania z Twoich danych w konkretnych sytuacjach, chyba że mamy obowiązek dalej przetwarzać niektóre Twoje dane osobowe na mocy mającego zastosowanie prawa.

Prawo do cofnięcia zgody. Jeżeli dane przetwarzane są na mocy Twojej swobodnie wyrażonej zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Prawo wniesienia sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania. Jeżeli ma miejsce przetwarzanie danych oparte wyłącznie na zautomatyzowanych procesach decyzyjnych lub profilowanie, masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. 

 1. Jak egzekwować swoje prawa

Jeżeli chcesz wyegzekwować dowolne z powyższych praw w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Gaijin, wyślij żądanie usłudze wsparcia firmy Gaijin po zalogowaniu na konto Gaijin. Prosimy o zalogowanie się na konto Gaijin, byśmy mieli pewność, że to Ty wysyłasz żądanie, oraz ograniczyć sytuacje, w których osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych lub mogą w dowolny sposób wpłynąć na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub egzekwowanie Twoich praw jako podmiotu danych.

Może się zdarzyć, że stracisz dostęp do swojego konta Gaijin. W takim przypadku nadal możesz egzekwować swoje prawa. Gdy usługa wsparcia firmy Gaijin otrzymuje niezidentyfikowane żądanie, możemy poprosić Cię o dane zabezpieczające w celu ustalenia Twojej tożsamości i przywrócenia dostępu do konta Gaijin. Zwykle pytania te dotyczą Twojego konta i danych na temat gry, co do których można rozsądnie oczekiwać, że tylko Ty znasz na nie odpowiedź.

Masz również powyższe prawa podmiotu danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez naszych partnerów jako niezależnych administratorów. Możesz się z nimi skontaktować, by wyegzekwować swoje prawa.

 1. Usuwanie danych

Jeśli zdecydujesz się na usunięcie danych, które posiadamy na Twój temat, usuniemy Twoje dane tam, gdzie to możliwe, z uwzględnieniem innych użytkowników i naszych obowiązków przechowywania danych na mocy mającego zastosowanie prawa.

Pamiętaj, że usunięcie danych będzie skutkować całkowitym i nieodwracalnym usunięciem konta Gaijin. Oznacza to, że po usunięciu danych nie będzie można przywrócić postępów w grze, uzyskanych w grze elementów ani walut.

Najpierw zawiesimy konto i wydobędziemy wszystkie dane osobowe, które posiadamy na Twój temat. Oznacza to, że nie będziesz mieć dostępu do naszych usług. Z zasady usuwamy dane osobowe w ciągu 30 dni. Jeśli jednak potrzebujemy więcej czasu na rozważenie zagadnień technicznych i złożoności żądania, zakończymy prace nad żądaniem usunięcia w ciągu 2 miesięcy.

Jeżeli zdecydujesz się przywrócić konto po przesłaniu żądania usunięcia, możesz wysłać żądanie przywrócenia usłudze wsparcia firmy Gaijin w ciągu 30 dni od zawieszenia konta. Jeżeli nie ukończyliśmy jeszcze procesu usuwania konta, przywrócimy Twoje konto Gaijin i damy Ci znać. W przeciwnym razie trwale usuniemy Twoje konto i dane osobowe po wygaśnięciu okresu zawieszenia.

 1. JAK WYCOFAĆ SWOJĄ ZGODĘ

Zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Wystarczy, że rozpoczniesz proces usuwania swojego konta Gaijin z poziomu ustawień konta i będziesz postępować zgodnie z instrukcjami firmy Gaijin, które otrzymasz po przesłaniu zgłoszenia usunięcia. 

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w konkretnym celu, skontaktuj się z nami na portalu usługi wsparcia firmy Gaijin. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przerwania świadczenia usług, jeśli wycofanie zgody uniemożliwia ich świadczenie zgodnie z zapisami regulaminu. Zwracamy uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na ważność zgody wydanej przed jej wycofaniem oraz zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych na mocy innej podstawy prawnej, o ile jest to zgodne z mającym zastosowanie prawem.

Informujemy, że odinstalowanie naszej gry (lub dowolnej aplikacji powiązanej z naszymi usługami) z Twojego urządzenia nie skutkuje automatycznie wycofaniem zgody ani usunięciem Twoich danych osobowych z naszych serwerów.

 1. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNII

Niniejsza sekcja ma zastosowanie tylko do użytkowników mieszkających w stanie Kalifornia w USA.

Kalifornijskie ustawy o ochronie konsumentów dają mieszkańcom Kalifornii następujące prawa dotyczące ochrony danych: prawo żądania ujawnienia danych osobowych, jakie gromadzimy na Twój temat; prawo usunięcia tych danych; prawo wyłączenia ze sprzedaży danych osobowych (jeżeli taka sprzedaż ma miejsce). Przestrzegamy tych gwarancji i zapewniamy egzekwowanie tych praw w odniesieniu do naszych użytkowników mieszkających w Kalifornii.

Ujawnianie lub sprzedaż danych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprzedaliśmy żadnych Twoich danych osobowych zgodnie z ich definicją w kalifornijskim prawie. Z całym szacunkiem dla naszych użytkowników, nie mamy również planów, by sprzedawać ich dane osobowe w przyszłości. 

Oznacza to, że nie ujawniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim z powodów komercyjnych do dalszego wykorzystania tych danych do celów osób trzecich. Ujawniamy dane tylko w celu świadczenia Ci wysokiej jakości usług, poprawy Twoich wrażeń podczas korzystania z naszych usług oraz ich marketingu oraz do innych celów opisanych w sekcji 4 niniejszych zasad ochrony prywatności.

Twoje prawa

Zgodnie z prawem Kalifornii, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

Prawo do wiedzy. Jako mieszkaniec Kalifornii masz prawo wiedzieć, jakie dane osobowe firma Gaijin zgromadziła na Twój temat w ciągu 12 miesięcy poprzedzających żądanie oraz jak dane te są wykorzystywane i udostępniane.

Prawo do przenoszenia danych. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo zażądać od nas udostępnienia Ci danych osobowych w gotowym do użycia formacie umożliwiającym przekazanie tych informacji innemu podmiotowi. 

Prawo do usunięcia. Masz prawo zażądać usunięcia danych osobowych na swój temat, które firma Gaijin posiada lub udostępniła osobom trzecim. Usunięcie danych osobowych oznacza trwałe usunięcie Twojego konta Gaijin. Po usunięciu konta Gaijin nie można przywrócić żadnych danych, w tym postępów w grze i zakupów dokonanych w ramach naszych usług.

Prawo do włączenia i wyłączenia. Jako mieszkaniec Kalifornii masz prawo do wyłączenia Twoich danych ze sprzedaży danych osobowych, zgodnie z ich definicją w prawie Kalifornii. 

Prawo do wolności od dyskryminacji. Prawo Kalifornii zabrania wszelkiej dyskryminacji ze względu na egzekwowanie praw w dziedzinie danych osobowych, na przykład oferowania innej jakości towarów lub usług, oferowania innych cen lub narzucania kar.

By dowiedzieć się, jak egzekwować swoje prawa, przeczytaj sekcję 9 powyżej.

 1. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NEVADY

Niniejsza sekcja ma zastosowanie tylko do użytkowników mieszkających w stanie Nevada w USA.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Nevady i dokonałeś(-łaś) zakupu jakichkolwiek usług firmy Gaijin (w tym przedmiotów w grze), prawo Nevady pozwala Ci na wyłączenie ze sprzedaży wszelkich objętych przepisami informacji, jak zdefiniowano je w prawie Nevady (na przykład imienia i nazwiska, adresu domowego, adresu e-mail, numeru telefonu i innych informacji, które identyfikują osobę). 

Firma Gaijin nie sprzedaje żadnych danych osobowych użytkowników osobom trzecim i nie planuje tego robić. Zastrzega się jednak prawo do wyłączenia swoich danych ze sprzedaży danych objętych przepisami, jeżeli firma Gaijin zacznie sprzedawać takie dane w przyszłości.

 1. AKTUALIZACJE

Możemy czasem wprowadzać zmiany w niniejszych zasadach ochrony prywatności.

Aktualną wersją jest ta opublikowana na stronie https://legal.gaijin.net/privacypolicy.

W przypadku poważnych zmian opublikujemy ogłoszenie o zaktualizowanych zasadach i ponownie poprosimy Cię o ich zaakceptowanie. Jeśli nie zgodzisz się na zaktualizowaną wersję niniejszego dokumentu, zastrzegamy sobie prawo do przerwania świadczenia naszych usług, które wymagają od nas przetwarzania Twoich danych. W przypadku niewielkich zmian nie będziemy publikować ogłoszenia. Zobowiązujesz się sprawdzać tego typu zmiany na własną rękę. Wszelkie zmiany w niniejszych zasadach ochrony prywatności wchodzą w życie następnego dnia po opublikowaniu ich zaktualizowanej wersji.

 1. KONTAKT Z NAMI

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Gaijin lub nie zgadzasz się na to, jak obsługujemy przetwarzanie danych osobowych i ochronę danych, zapraszamy do kontaktu z nami. 

Głównym punktem kontaktu z nami jest portal usługi wsparcia firmy Gaijin. Możesz też skontaktować się z nami pod adresem e-mail privacy@gaijin.net lub pocztą tradycyjną pod poniższym adresem: Ifigeneias street 63, Office 302, 2003 Strovolos, Nikozja, Cypr. (Gaijin Network Ltd.).

Jeżeli masz inne pytania lub skargi, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@gaijin.net lub wyślij pismo na adres Gaijin Network Ltd., Ifigeneias street 63, Office 302, 2003 Strovolos, Nikozja, Cypr z dopiskiem „attention to: Data Protection Officer”.

Masz również prawo złożyć skargę u głównego organu nadzoru nad ochroną danych na Cyprze lub w państwie, w którym przebywasz. 

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2023